Zakończenie nawiedzenia – Msza św. dziękczynna, 19.02.2023

„Trzeba się skupić przy Niej, przy Maryi. Cały naród, cała diecezja przy Bogurodzicy” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. kończącej 19 lutego 2023 peregrynację Obrazu Nawiedzenia po archidiecezji gnieźnieńskiej.

„Wszystko dopełnia się w znaku Maryi” – powtórzył za bł. Stefanem Wyszyńskim abp Wojciech Polak przypominając, że archidiecezja gnieźnieńska przyjęła ten znak powtórnie, po czterdziestu czterech latach od pierwszego, historycznego nawiedzenia zainicjowanego przez Prymasa Tysiąclecia.

„Przyjmowaliśmy i przyjęliśmy ten znak, jakim jest obecność Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła. Przyjmowaliśmy i przyjęliśmy ten znak, zawierzając Bogu przez Maryję nasze wspólnoty rodzinne i parafialne. Przyjmowaliśmy i przyjęliśmy ten znak w niełatwym czasie wychodzenia z pandemii i trwającej już prawie rok wojny w Ukrainie. Przeżyliśmy wiele radości i wiele trudów, a dziś, gdy dopełnia się to nawiedzenie, dziękujemy, bo był to czas naprawdę błogosławiony. Dziękuję wam wszystkim, siostry i bracia, a wraz z wami tym, którzy dziś, z różnych względów nie mogli tu przybyć” – mówił na początku uroczystej Eucharystii Prymas Polski.

słowo powitania i podziękowania Prymasa Polski

Mszę św. koncelebrowało ponad trzydziestu przybyłych na uroczystość biskupów, m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita częstochowski abp Wacław Depo i bp Krzysztof Wętkowski z sąsiedniej diecezji włocławskiej, która jako następna będzie gościć Matkę Bożą w jubileuszowym roku 900-lecia powstania. Obecni byli: generał paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE oraz przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Samuel Pacholski OSPPE. Do Gniezna już wczoraj przyjechali bardzo licznie księża z całej archidiecezji gnieźnieńskiej wraz z wiernymi świeckimi i osobami życia konsekrowanego. Homilię w czasie Eucharystii wygłosił abp Grzegorz Ryś.

„Jak dobrze i pięknie jest być częścią tego zgromadzenia Kościoła gnieźnieńskiego wokół Maryi” – przyznał w pierwszych słowach metropolita łódzki stwierdzając, że to cenny i celny znak, bo Maryja jest przecież pierwszą i najważniejszą figurą Kościoła. Od czasów Nowego Testamentu, a w szczególności od Apokalipsy św. Jana, Kościół przegląda się w Maryi i od Niej uczy wszystkich ważnych dla siebie postaw, tego, co jest najistotniejsze dla jego tożsamości. Nie dziwi więc, że także na ziemiach Polski od samego początku kościoły dedykowano Matce Bożej. Wezwanie Jej Wniebowzięcia nosi także prastara katedra w Gnieźnie – matka i głowa wszystkich kościołów w Polsce.

Abp Ryś nawiązał dalej do liturgii słowa zauważając, że choć w usłyszanych dziś czytaniach nie ma nic o Maryi, można je śmiało uczynić maryjnym przesłaniem do nas i to nie tylko do każdego z nas indywidualnie, ale do nas jako wspólnoty. „Bądźcie świętymi” – cytował wezwanie z Księgi Kapłańskiej pytając zaraz, na czym świętość ma polegać? Odpowiedź jaką daje usłyszane czytanie może być w pierwszej chwili zaskakująca: „Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu”.

„To bardzo realistyczny tekst, bo pokazuje wspólnotę, w której żyjemy jako niekoniecznie doskonałą. To wspólnota, w której czasami dzieje się zło. Księga Kapłańska mówi: nie reagujcie żywiąc nienawiść, nie reagujcie pomstą. Można przecież w ten sposób reagować widząc zło w Kościele – zapamiętam, żywię nienawiść, rośnie we mnie chęć zemsty. A Księga Kapłańska mówi nie – miej dość miłości, dość miłosierdzia, pokory, męstwa i odpowiedzialności, by potrafić upomnieć drugiego” – podkreślił abp Ryś.

„Uczmy się budowania tej świętej wspólnoty Kościoła także w tej umiejętności upominania” – prosił dalej.

„Tam, gdzie jest między nami zło, nie obrażajmy się na siebie, nie żywmy nienawiści i pomsty, nie zamykajmy się w obojętności, ale reagujmy z miłością, z miłosierdziem, z odpowiedzialnością”- dodał tłumacząc, że jest to ważne, bo przecież jesteśmy – jak wskazał w drugim czytaniu św. Paweł – świątynią Boga, a świątynia Boga jest święta.

„Bóg chce mieszkać we wspólnocie sióstr i braci. Owszem, chce mieszkać w każdym z nas, ale najpierw chce mieszkać we wspólnocie. To wspólnota jest sakramentem Jego obecności, to wspólnota czyni Go obecnym w świecie. O tę wspólnotę trzeba czasami zawalczyć” – stwierdził metropolita łódzki przyznając, że sami przecież obserwujemy i doświadczamy, jak łatwo jest wspólnotę zerwać, jak prosto ją zniszczyć czyniąc Boga bezdomnym. Obserwujemy to w Kościele, w Ojczyźnie, między sobą. A wspólnotę niszczy się najczęściej powołując się na swoje własne wyobrażenia, własne idee, własną pobożność, indywidualne natchnienia. Temu, kto tak robi, św. Paweł przypomina: uważaj, bo tego, kto niszczy świątynię Boga, zniszczy sam Bóg.

homilia abp. Grzegorza Rysia

Obraz Nawiedzenia pielgrzymował po archidiecezji gnieźnieńskiej przez 303 dni. Na Wzgórzu Lecha, w katedrze gnieźnieńskiej, przy grobie św. Wojciecha – patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony była uroczyście witana 23 kwietnia 2022 roku i tutaj, w wieczerniku Kościoła i polskiego narodu równie uroczyście Ją pożegnano.

Po zakończeniu Eucharystii abp Wojciech Polak zawierzył Matce Najświętszej całą archidiecezję gnieźnieńską, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, prosząc, aby ich prowadziła ścieżkami prawdy i miłości oraz pokornej służby Bogu i braciom. Prosił w intencji rodzin o łaskę miłości i poszanowania budzącego się życia. O trwanie w pokoleniowej zgodzie i błogosławieństwo w wychowaniu dzieci i młodzieży. Modlił się o umocnienie i nadzieję dla uchodźców wojennych z Ukrainy, o opiekę i wsparcie dla ludzi w podeszłym wieku i wszystkich cierpiących z powodu choroby czy samotności, o drogę powrotu do Chrystusa i Chrystusowego Kościoła dla wszystkich zagubionych i poranionych oraz o życie wieczne dla zmarłych.

akt zawierzenia archidiecezji gnieźnieńskiej Matce Bożej

Prymas Polski uhonorował też Medalem Prymasowskim kustoszy Obrazu Nawiedzenia, którzy towarzyszyli w modlitwie wspólnotom parafialnym: o. Pawła Subika OSPPE i o. Dariusza Nowickiego OSPPE, który dziękując życzył, aby w codziennym życiu realizowany był testament Maryi: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Matkę Bożą w imieniu wszystkich wspólnot żegnała także rodzina z Gniezna. Wraz z Chórem Prymasowskim wypełniający szczelnie bazylikę wierni odśpiewali uroczyste Te Deum, a na koniec Apel Jasnogórski.

Obraz Nawiedzenia z katedry gnieźnieńskiej na plac przy bazylice został wyniesiony przez kanoników Kapituły Prymasowskiej. Przed odjazdem Ikony Prymas Polski pobłogosławił nowy samochód-kaplicę, który zastąpił poprzedni, służący Wizerunkowi od blisko 20 lat.

Maryja żegnana była w Gnieźnie biciem dzwonów, dźwiękiem strażackich syren i pieśnią „Jest zakątek na tej ziemi”. W diecezji włocławskiej Ikona rozpocznie pielgrzymkę 22 kwietnia, pozostając tym samym w granicach metropolii gnieźnieńskiej.

Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej towarzyszyło hasło „Bogarodzica”, w nawiązaniu do prastarego hymnu z początków Kościoła i państwa polskiego, którego autorstwo tradycja przypisuje św. Wojciechowi. Na pieśni „Bogarodzica” oparte były katechezy przygotowujące wspólnoty parafialne do nawiedzenia w czasie poprzedzającej je nowenny.

Ikona nawiedziła 266 parafii, a także szpitale, więzienie, domy zakonne. Obraz obecny był w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Gnieźnie, w Domu Pomocy Społecznej sióstr dominikanek w Mielżynie, w Domu Pomocy Społecznej sióstr elżbietanek w Łopiennie, w hospicjum w Wągrowcu, w szpitalach w Żninie i Inowrocławiu, w więzieniu w Gębarzewie, w kaplicy Domu Prymasa Polski, w Domu Księży Seniorów, Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym i domu sióstr pallotynek w Gnieźnie.

Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje