Zakończenie nawiedzenia – Apel Jasnogórski i Msza św. o powołania, 18.02.2023

Modlitwa uwielbienia i Apel Jasnogórski rozpoczęły w sobotę 18 lutego 2023 w katedrze gnieźnieńskiej uroczyste zakończenie i podziękowanie za nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej.

„Dziękujemy Ci, Matko, za 266 parafii naszej archidiecezji, które przez te 303 dni peregrynacji nawiedziłaś, za dziesiątki tysięcy ludzi, którzy z głęboką wiarą wyszli Ci na spotkanie, za nawrócone Twym przybyciem i umocnione ludzkie serca, wcześniej pojednane z Bogiem i z bliźnimi w sakramencie pokuty”- mówił w apelowym rozważaniu metropolita gnieźnieński.

„Dziękujemy za rzesze chorych, którzy w Twej obecności zostali umocnieni sakramentem namszczenia chorych, za niezliczone rekolekcyjne konferencje i wygłoszone kazania, za wyśpiewane z głębi serc pieśni uwielbienia i dziękczynienia, za nawiedzone przez Ciebie w znaku tej Świętej Ikony wspólnoty zakonne, więzienia, szpitale, domy opieki, w które wniosłaś światło nadziei i pociesznie Twojego Syna” – kontynuował abp Polak przyznając, że obecność Maryi wyzwoliła ogromne pokłady życzliwości, dobra i otwartości na siebie nawzajem.

„Tak wielu, mamy taką nadzieję, poczuło się na nowo częścią wspólnoty Kościoła” – mówił.

„Obiecujemy nie zmarnować tego daru i tego wspólnego doświadczenia! Pragniemy nadal współpracować i wspierać się nawzajem w naszych parafiach, dekanatach, w całej archidiecezji. Głęboko wierzymy w Chrystusowy Kościół! To do Niego należeć chcemy! Chcemy należeć do Twojego Syna i do Chrystusowego Kościoła!” – zapewnił Prymas.

Metropolita gnieźnieński przyznał również, że przyjmujące Matkę Bożą wspólnoty archidiecezji gnieźnieńskiej wzięły na siebie szczególną odpowiedzialność modlitwy za cierpiących z powodu wojny Ukraińców, z których wielu zamieszało w parafiach i modliło się wspólnie z Polakami.

„Dziś raz jeszcze chcemy przez Twe wstawiennictwo, Królowo pokoju, błagać o zakończenie tej brutalnej wojny, o przemianę serca agresorów, o ukojenie bólu dla opłakujących swych zmarłych, a dla poległych o łaskę nieba. Maryjo, Matko cierpiąca pod krzyżem Swojego Syna, ucz nas, jak pragnienie zemsty przemieniać w przebaczenie!” – prosił Prymas Polski modląc się także za ofiary i wszystkich poszkodowanych w niedawnym trzęsieniu w Syrii i Turcji.

Na koniec metropolita gnieźnieński prosił w intencji Ojczyzny „tak bardzo zranionej przez podziały, wzajemną niechęć i nienawiść”.

„Wyproś nam łaskę prawdziwego narodowego pojednania, ucz nas przebaczać innym i dodaj pokory, byśmy sami umieli prosić o wybaczenie” – prosił Matkę Bożą, modląc się także we wszystkich zanoszonych intencjach, za papieża, biskupów, księży, osoby konsekrowane, rodziny, młodzież i dzieci, osoby starsze, samotne, za „każdą i każdego z nas, którzy tej modlitwy tak bardzo dziś potrzebujemy”.

Wieczorny Apel Jasnogórski poprzedziła „Wspaniała muzyka o Maryi” – godzinna modlitwa uwielbienia, prowadzona przez paulina o. Pawła Subika i twórców płyty „Szata” wraz z ks. Marcinem Modrzyńskim i ks. Remigiuszem Malewiczem.

Po zakończeniu Apelu w katedrze rozpoczęło się całonocne czuwanie, a o 22.00 celebrowana była przez abp. Wojciecha Polaka Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. O tak potrzebne nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego prosili przybyli licznie na uroczystości do Gniezna księża, wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego, kanonicy Kapituły Prymasowskiej, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Homilię wygłosił biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz.

„W każdym dniu peregrynacji Maryja gromadziła swoje dzieci i trwała z nimi na modlitwie, prowadząc do Jezusa, wypraszając Ducha Świętego, pomagając odkrywać źródło, światło i budząc nadzieję. W kolejne dni nawiedzenia kolejne kościoły stawały się wieczernikami, w których trwała na modlitwie z uczniami. Dziś ta dostojna bazylika prymasowska, która dla tak wielu z nas, kapłanów, była miejscem święceń, staje się wieczernikiem, w którym Maryja gromadzi nas na modlitwie. Gromadzi w ten ostatni wieczór nawiedzenia, a my wołamy do Boga, by rozsiewane przez Niego ziarna powołania zostały odkryte, by trafiły na dobrą glebę i zaowocowały” – mówił bp Orchowicz.

Nawiązując do liturgii słowa biskup pomocniczy gnieźnieński przypomniał również, że Bóg nigdy nie przestaje kochać człowieka, że nieustannie go szuka, choć człowiek często wątpi w Bożą miłość, choć się ukrywa, choć daje się zwieść i oszukać złemu.

„Bóg kochający człowieka. Bóg szukający człowieka, szuka go nieustannie i objawia mu prawdę o sobie, o tym, kim jest i jaki jest. Mówi nam o miłości, wskazuje, że od źródła miłości odeszliśmy, że z własnej woli straciliśmy to, co było Jego obietnicą, Jego planem wobec nas. On jednak z realizacji tego planu nie zrezygnował. Daje nam Maryję. Ona podejmuje posługę wstawienniczą, która trwa w życiu całego Kościoła. Maryja wstawia się za nami u swego Syna. Jest pierwszym świadkiem miłości Boga. Jest pierwszą wierzącą i wszystkich nas uczy wiary” – mówił bp Orchowicz.

Biskup pomocniczy gnieźnieński przypomniał również, że Maryja – nauczycielka wiary, choć jest pierwsza, sama usuwa się w cień, wskazując na swego Syna. To On działa. On jest Panem – taką lekcję daje nam dziś Maryja.

„Bracie i siostro, obojętnie czy jesteś osobą samotną czy żyjesz w małżeństwie, czy jesteś osobą konsekrowaną czy kapłanem, masz wierzyć i przyprowadzać drugich do Jezusa, a On będzie działał” – prosił bp Orchowicz kończąc homilię modlitwą kapłańską św. Jana Pawła II.

W Mszy św. wspólnie z delegacjami przybyłymi z parafii i dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, które od trzydziestu lat modli się i wyprasza nowe powołania kapłańskie oraz wspiera materialnie tych, którzy na głos Boga odpowiedzieli.

Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski

 

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje