Matka Boża w Gnieźnie

„Nasza Najlepsza Pani! Stajesz się w jakiś szczególny sposób na rok Twego Nawiedzenia teraz naszą Gospodynią” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas uroczystej sumy odpustowej sprawowanej na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie.

Uroczysta celebra stanowiła centralny punkt dwudniowych uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, podczas których dziękowano za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i witano wędrujący po Polsce Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kościół Gnieźnieński przyjmując dziś w Jasnogórskiej Ikonie Świętą Bożą Wędrowniczkę od Niej uczyć się będzie postawy miłości, solidarności i oddania dla drugich – mówił w homilii Prymas Polski przypominając za papieżem Franciszkiem, że pięknie jest myśleć o Matce Bożej, o naszej Matce, która spieszy się, ponieważ ma ten dar pomagania. Idzie, aby pomagać (…) Poszła pomóc. Maryja zawsze tak postępuje. Jest naszą Matką, która niezmiennie idzie z pośpiechem, ilekroć znajdujemy się w potrzebie. „I choć to prawda, że w tych ostatnich miesiącach pandemia wyhamowała ten pośpiech, że opóźniła moment, w którym przychodzi Ona do nas, wzmacniając – tak ufam – w sercach nas wszystkich pragnienie i tęsknotę, to jednak zrodziła się także pewność, że Jej nawiedzenie przyniesie nam potrzebne łaski i pobudzi nas do naśladowania Jej postawy służby i miłości. O to Ją już dziś, u progu tej świętej wędrówki, prosimy!” – mówił abp Polak.

Homilia Prymasa Polski

Niedzielne uroczystości świętowojciechowe

Po zakończeniu Mszy św. Obraz Matki Bożej, który w czasie liturgii umieszczono na ołtarzu, został przeniesiony na Plac św. Wojciecha i w asyście biskupów oraz zgromadzonych wiernych odprowadzony do samochodu-kaplicy. Ikonę wyruszającą na pielgrzymi szlak po archidiecezji gnieźnieńskiej żegnał Prymas Polski abp Wojciech Polak. Tego samego dnia, wyjeżdżającą z Gniezna w asyście wozów strażackich Jasnogórską Królową, witała kwiatami i modlitwą parafia pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu – pierwsza w jej blisko rocznej wędrówce po piastowskiej świętowojciechowej ziemi.

Video: Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje