Pielgrzymka dziękczynna – Apel Jasnogórski

Ponad tysiąc pielgrzymów z archidiecezji gnieźnieńskiej przybyło w niedzielę 5 marca na Jasną Górę, by podziękować za niedawne nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Jasnogórskiego Obrazu. Wraz z pątnikami modlili się Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz bp Radosław Orchowicz.

Biskup pomocniczy gnieźnieński wygłosił rozważania podczas niedzielnego Apelu Jasnogórskiego, który rozpoczął  nocne czuwanie wiernych w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

„Przez dziesięć miesięcy odwiedzałaś nas, swoje dzieci, w świętowojciechowej archidiecezji gnieźnieńskiej. Przybyłaś do swoich dzieci, wchodząc w naszą codzienność, gromadząc nas przy sobie przez 303 piękne dni. Przybywałaś do nas, a my trwaliśmy przy Tobie. Dziś stajemy przed Tobą, by za ten czas, za Twoją obecność i miłość podziękować” – mówił bp Radosław Orchowicz.

Nawiązał też do czytanej w drugą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelii o przemienieniu Jezusa na Górze Tabor, która wzywa do słuchania Jego głosu, do przyjmowania Jego słowa i podążania Jego drogą.

„Droga za Jezusem to nie droga pustych deklaracji, ale to droga bardzo konkretna – brania swojego codziennego krzyża. Każdy z nas ma swój krzyż – w codzienności dnia, i na drodze wiary, i w miłości bliźniego… Gdy niesiemy go razem z Jezusem, ze świadomością jaki czeka nas finał, wtedy ten krzyż prowadzi do przemienienia, do chwały, do życia” – mówił bp Orchowicz.

Rozważania bp. Radosława Orchowicza

W czasie wieczornej modlitwy pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wraz kapłanami i biskupami dziękowali za zakończoną 19 lutego peregrynację Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji gnieźnieńskiej. Powierzyli też opiece Maryi cały Kościół gnieźnieński – wszystkie parafie, wspólnoty, wiernych świeckich i duchownych.

Na rozpoczęcie Apelu zabrzmiała pieśń Bogurodzica, która towarzyszyła Maryi w peregrynacji po archidiecezji gnieźnieńskiej. Pieśń – to swoiste polskie wyznanie wiary, nasze Credo jak przypomniał bp Orchowicz – wykonał obecny wraz z wiernymi na Jasnej Górze Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka.

Po Apelu rozpoczęło się modlitewne czuwanie z gnieźnieńskimi świętymi i błogosławionymi – Wojciechem, Bogumiłem, Jolentą i Radzymem Gaudentym, które trwało do północy, kiedy Mszę św. dziękczynną odprawił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Fhoto Drzewieccy, BPJG, ks. P. Kowalski

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje