Nawiedzenie w archidiecezji 1978-1979

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęło się 21.05.1978 r. i było związane z inicjatywą ogólnopolskiego pielgrzymowania Ikony Jasnogórskiej, które zapoczątkował Prymas Tysiąclecia jeszcze w 1957 r., podczas przygotowań do Sacrum Poloniae Millennium.

Jasnogórski Obraz został powitany w archikatedrze gnieźnieńskiej 21.05.1978 r. W uroczystości tej uczestniczyli trzej kardynałowie (Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Wilhelm Baum z USA), 37 biskupów polskich, liczni duchowni, osoby życia konsekrowanego oraz rzesze wiernych pochodzących nie tylko z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Z Gniezna obraz został przewieziony do parafii Dziekanowice (23.05.1978), którą bł. kard. Stefan Wyszyński (z racji znajdującego się na jej terenie Ostrowa Lednickiego) uważał za matecznik Kościoła w Polsce. Następnie Ikona Jasnogórska wróciła do Gniezna, do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i stamtąd rozpoczęła systematyczną peregrynację po archidiecezji i sukcesywnie objęła wszystkie jej dekanaty: gnieźnieński, białośliwski, bydgoski I, bydgoski II, bydgoski III, bydgoski IV, czermiński, gniewkowski, inowrocławski I, inowrocławski II, jarociński, kcyński, kłeckowski, kruszwicki, łobżenicki, miłosławski, mogileński, nakielski, pleszewski, pobiedziski, rogowski, szubiński, trzemeszeński, wągrowiecki, wierzchuciński, witkowski, wrzesiński i żniński. 

Peregrynację w poszczególnych parafiach poprzedzały rekolekcje, których głoszeniem zajmowali się gównie salezjanie, redemptoryści oraz misjonarze św. Wincentego a Paulo. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie opracował natomiast szczegółowy program duszpasterski, który skierowany był do różnych grup zawodowych, społecznych i wiekowych. Jego celem było ożywienie religijne wiernych oraz ukazanie im wstawiennictwa Matki Bożej w dziejach państwa i narodu polskiego. Zamiar ten wedle późniejszych opinii duszpasterzy został osiągnięty i skutkował wzrostem praktyk religijnych nawet w środowiskach, które wcześniej nie utrzymywały bliskich relacji z Kościołem.

Zakończenie peregrynacji miało miejsce w archikatedrze gnieźnieńskiej 23.06.1979 r., tuż po zakończeniu I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W wydarzeniu tym uczestniczył Prymas Tysiąclecia, abp Henryk Gulbinowcz, 16 biskupów, liczni księża, siostry zakonne i wierni świeccy. Uroczystość, która stanowiła ukoronowanie ponadrocznego pielgrzymowania Ikony Jasnogórskiej w najstarszej polskiej archidiecezji stała się okazją do ponownego zamanifestowania uczuć religijnych przez wiernych oraz była dziękczynieniem za fakt, iż w czasie trwania peregrynacji kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża przyjmując imię Jana Pawła II (16.10.1978), a 03.06.1979 r., jako 263. następca św. Piotra, nawiedził Gród Lecha i modlił się w jego katedrze przy relikwiach św. Wojciecha, patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. 

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej „wędrując” od parafii do parafii archidiecezji gnieźnieńskiej przebył 5523 km, zawsze owacyjnie witany i przyjmowany przez duszpasterzy oraz wiernych. Stałą praktyką podejmowaną i promowaną w parafiach okazała się kontynuacja peregrynacji polegająca na organizowaniu nawiedzeń w poszczególnych domach parafian. Ta i inne inicjatywy religijne związane z nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej przyniosły trwałe owoce duchowe, które okazały się brzemienne w późniejszym okresie.

Ks. dr Łukasz Krucki
Fot. Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Gniezno 24 czerwca 1979

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje