Dekanat wągrowiecki

W dniach 28 czerwca – 6 lipca odbyła się peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dekanacie wągrowieckim.  Maryja nawiedziła dziewięć parafii:

  • parafię pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie i parafię pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim (28-29 czerwca)
  • parafię pw. bł. Michała Kozala w Wągrowcu (29-30 czerwca)
  • parafię pw. św. Jakuba (fara) w Wągrowcu (30 czerwca – 1 lipca)
  • parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu (1-2 lipca)
  • parafię pw. św. Wojciecha w Wągrowcu (2-3 lipca)
  • parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie (3-4 lipca)
  • parafię pw. św. Andrzeja Boboli w Kamienicy (4-5 lipca)
  • parafię pw. św. Marcina w Żoniu (5-6 lipca).
Fot. Emil Dominik Foto QFS Best

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje