Dekanat rogoziński

W dniach 16-22 lipca Matka Boża w znaku kopii Obrazu Jasnogórskiego pielgrzymowała po dekanacie rogozińskim. Szlak nawiedzenia przebiegał przez siedem parafii:

  • parafię pw. św. Katarzyny w Potulicach (16-17 lipca)
  • parafię pw. św. Stanisława BM w Pruścach (17-18 lipca)
  • parafię pw. św. Wita w Rogoźnie (18-19 lipca)
  • parafię pw. Świętego Ducha w Rogoźnie (19-20 lipca)
  • parafie pw. NMP Królowej Świata w Parkowie i Wniebowzięcia NMP w Słomowie (20-21 lipca)
  • parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Budziszewku (21-22 lipca).
Fot. Emil Domownik

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje