Dekanat gośliński

W dniach 22-28 lipca Matka Boża w znaku kopii Jasnogórskiego Wizerunku pielgrzymowała po dekanacie goślińskim. Szlak nawiedzenia przebiegał przez sześć parafii:

  • parafię pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie (22-23 lipca)
  • parafię pw. św. Tymoteusza w Białężynie (23-24 lipca)
  • parafię pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie (24-25 lipca)
  • parafię pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie (25-26 lipca)
  • parafię pw. św. Mikołaja Bp. w Skokach (26-27 lipca)
  • parafię pw. św. Stanisława Bp. w Lechlinie (27-28 lipca).
Fot. Długa Goślina – Barbara Walczak, Barbara Wilk, Białężyn – Piotr Piątkowski, Murowana Goślina, Skoki, Lechlin -Tomasz Mizgier.

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje