Pielgrzymka dziękczynna – Msza święta i Droga Krzyżowa

Pielgrzymka dziękczynna – Apel Jasnogórski

Nawiedzenie AD 2022-2023 FILM

Zakończenie nawiedzenia – Msza św. dziękczynna, 19.02.2023

Maryja jest jak schronienie, w którym przyjmowani są bez wyjątku wszyscy chorzy, wszyscy biedni i wszyscy opuszczeni
(św. Bazyli Wielki)

Prześlij świadectwo

Prześlij intencje

Rekolekcje